All mötesinformation hittar du i Cardskipper

Årsmötet
På årsmötet behandlas bokslut och resultat, föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret och motioner från medlemmarna. 
Årsmötet väljer även styrelsen för det kommande verksamhetsåret. 
Detta är din chans som medlem i Sollefteå Hembryggareförening att påverka!
 
Förslag om stadgeändringar 
Skickas med e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Senast 2022-01-23
 
Motioner
Som medlem har du möjlighet att skicka in förslag till årsmötet –  det vill säga att motionera. 
Din motion ska skickas in i god tid, senast den 5 februari, för att ärendet ska kunna sättas upp på dagordningen och skickas tillsammans med dagordningen till årsmöten. 
Alla inkomna motioner publiceras också på vår webbsida. 
Motionerna skickas till med e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Så här skriver du en motion:
Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
Skriv vad ärendet handlar om.
Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsmöten ska ta.
Skriv under dokumentet med ditt namn.
 
Nomineringar
Sista dag att nominera någon är den 5 februari . 
Du kan nominera dig själv eller annan medlem som först blivit tillfrågad.
Nomineringen skickas till :  Karl-Johan Qvarfordt  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
     
0
0
0
s2sdefault

Förslag till stadgeändring med anledning av skottåret.

 

§ 11 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen senast den 28 februari

Ny formulering

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen senast den sista  februari

0
0
0
s2sdefault

Sollefteå Hembryggareförening, 

Verksamhetsåret 2019-01-01–12–31 

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av:

·         Ordförande, Petter Lindberg

·         Kassör, Börje Karlsson

·         Ledamot /Vice ordförande Torbjörn Granqvist

·         Ledamot, Lars Vesterlund

·         Ledamot Ann-Cathrine Danielsson

·         Ledamot Gudrun Sahlén

Styrelsen har haft 7 (sju) protokollförda sammanträden under året 

Övriga förtroendeposter 

Valberedning 

·         Håkan Lindberg

·         Karl- Johan Qvarfordt

Revisor

·         Revisor, Tomas Alsfjell

·         Revisorssuppleant, Lars-Erik Johansson

 

Viktiga händelser under året

23 februari - Årsmöte och Folkets Val
Under eftermiddagen hölls årsmötet och på kvällen genomfördes öltävlingen Folket Val.
Vi var detta år 17st deltagare och antalet hembryggda öl hade ökat till hela 12 st.

Det bjöds på allt från Ale, APA, Trappistöl, Stout och även mer vågade brygder så som pumpa-öl. Det var med andra ord en stor variation.  

25 maj - Big Meet
Föreningen ställde upp med ett antal (6 st) funktionärer för genomförande av Big Meet.

Vårt huvudsakliga uppdrag under dagen var att rigga och driva ”hamburgeriet”.

15 juni - Sommarölsträffen
Under eftermiddagen/kvällen så genomfördes sommarölsträffen med 13 glada deltagare. Som tidigare år så var det en mycket lyckad träff med mängder av god öl.

17 juli - Ölets Dag
Föreningen bjöd in till Öppet hus i vårt bryggeri där vi visade upp utrustning, ingredienser och gick igenom själva bryggprocessen. Det var en handfull intresserade som besökte oss.

23 november – Julölsprovningen
De 13 deltagarna fick prova 5 utvalda öl från Systembolagets sortiment och till detta serverades en jultallrik.

Bryggeriet

Föreningen har även detta år fortsatt med att utrusta bryggeriet och det senaste tillskottet är ett nytt ventilationssystem.

Inkomster 

Inkomsterna har i huvudsak bestått av medlemsavgifter, kursverksamhet samt avgifter vid provningar.

Utgifter 

Den största utgiften detta år har varit för kursverksamhet och provningar.  

Aktiviteter/ kursverksamhet

Under året har följande aktiviteter genomförts: 

Datum

Aktivitet

Deltagare

28  januari

Månadsbryggning, Brown Ale

5

19 februari

Månadsbryggning, Ingefära/citron

6

23 februari

Folkets Val

17

1 mars

Månadsbryggning, Hasselnötsporter

5

25 mars

Månadsbryggning, Pale Ale (repetetionskurs)

6

26 mars

Månadsbryggning, California Common / Steam Beer

5

25 april

Månadsbryggning, American IPA med Amarillo och Citra

5

29 april

”Kompisbryggning”

5

2 maj

”Kompisbryggning”

3

5 maj

Helmaltsbryggning

3

15 juni

Sommarölsträff

13

17 juli

Ölets dag med Öppet Hus

 

17 september

Månadsbryggning, julöl

6

26 september

Månadsbryggning, julöl

6

21 oktober

Månadsbryggning, julöl

5

11 november

Månadsbryggning, porter

5

17 november

Helmalt, Svagdricka

5

23 november

Vinterölsträffen

13

Marknadsföring

Vi fortsätter med att marknadsföra oss på hemsidan, Facebook och Instagram.

Samarbete

Vi söker kontinuerligt efter samarbetsparters som kan gynna vår verksamhet.
I dag har vi samarbete med ABF, för studiecirklar, Ölbryggning.se och Hagmans Hembryggningsbutik Sundsvall för förmånliga rabatter på hembryggningsprodukter.

Medlemmar

Vid årets slut hade föreningen 43 medlemmar 

  

 

Petter Lindberg, ordförande                                          Börje Karlsson, kassör

 

 

Lars Vesterlund, ledamot                                               Torbjörn Granqvist, ledamot

 

 

Gudrun Sahlén, ledamot                                                Ann-Cathrine Danielsson, ledamot

0
0
0
s2sdefault

Motion till årsmötet 2020 

 

Inköp av bryggverk till bryggeriet 

 

I syfte att öka intresset för föreningen och samtidigt öka användandet av bryggeriet så föreslår jag att föreningen inhandlar ett bryggverk. 

Det bryggverk som föreslås vara lämpligt utifrån pris, funktionalitet och handhavande är Grainfather Connect. 

Med ett bryggverk så kommer flera att uppmuntras till att brygga helmalt då tiden för bryggningen kan kortas ned och det blir enklare då man mäskar, silar av och kokar i samma kärl. 

T Granqvist

0
0
0
s2sdefault


Årsmötet
På årsmötet behandlas bokslut och resultat, föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret och motioner från medlemmarna. 
Årsmötet väljer även styrelsen för det kommande verksamhetsåret. 
Detta är din chans som medlem i Sollefteå Hembryggareförening att påverka!
 
Förslag om stadgeändringar 
Skickas med e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Senast 2020-01-23
 
Motioner
Som medlem har du möjlighet att skicka in förslag till årsmötet –  det vill säga att motionera. 
Din motion ska skickas in i god tid, senast den 15 februari, för att ärendet ska kunna sättas upp på dagordningen och skickas tillsammans med dagordningen till årsmöten. 
Alla inkomna motioner publiceras också på vår webbsida. 
Motionerna skickas till med e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Så här skriver du en motion:
Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
Skriv vad ärendet handlar om.
Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsmöten ska ta.
Skriv under dokumentet med ditt namn.
 
Nomineringar
Sista dag att nominera någon är den 15 februari . 
Du kan nominera dig själv eller annan medlem som först blivit tillfrågad.
Nomineringen skickas till :  Karl-Johan Qvarfordt  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
0
0
0
s2sdefault

 

Dagordning Årsmöte 2020-02-29

 
Tid: 15.00-
Plats: SMF Garaget


Sollefteå Hembryggareförening 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

7. Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

10. Fastställande av medlemsavgifter. 

11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret. 

12. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 

13. Val av styrelseledamöter. 

två (2) ledamöter för en tid av två (2) år.

14. Val av två (2) ledamöter till valberedning för en tid av ett (1) år

15. Val av en (1)  revisorssuppleant för en tid av ett (1) år.

16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

17. Övriga föranmälda frågor.

 


0
0
0
s2sdefault