Verksamhetsberättelse 2018

Sollefteå Hembryggareförening, 
Verksamhetsåret 2018-01-01–12–31 

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av:

·         Ordförande, Torbjörn Granqvist

·         Kassör, Börje Karlsson

·         Sekreterare, Gunilla Bergvall

·         Vice ordförande Petter Lindberg

·         Ledamot, Lars Vesterlund

·         Ledamot Ann-Chatrin Danielsson

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under året 

Övriga förtroendeposter 

Valberedning 

·         Håkan Lindberg

·         Karl- Johan Qvarfordt

Revisor

·         Revisor ,Tomas Alsfjell

·         Revisorssuppleant Lars-Erik Johansson

 

Viktiga händelser under året 

24februari  hölls årsmötet och på kvällen öltävlingen Folket Val.
7 april genomfördes medlemsmötet där ”Slutligt beslut om stadgeändringar”
stod på dagordningen: Mötet avhölls på Old Oak och samlade 8 medlemmar.
9 juni så genomfördes sommarölsträffen. Deltagarantalet var 15 st .
Sammantaget en mycket lyckad träff. 

18 juli - Ölets Dag med studiebesök på Zeunerts Bryggeri
Petter Lindberg organiserade besöket och dagen avrundades med ett besök på Old Oak.

17 november, på kvällen, så genomfördes en julölprovning.
De 16 deltagarna fick prova 5 utvalda öl från Systembolagets sortiment och
till detta serverades en jultallrik.
 

Föreningen har även detta år fortsatt med att utrusta bryggeriet som vi hoppas
ska utvecklas till den naturliga samlingsplatsen för medlemmarna och att det i sin
tur ska öka både medlemsantal och intresse för föreningens verksamhet.

Inkomster 

Inkomsterna har i huvudsak bestått av medlemsavgifter, kursverksamhet samt
avgifter vid provningar.

Utgifter 

Den största utgiften detta år har varit för kursverksamhet och utrustning av bryggeriet.  

Aktiviteter/ kursverksamhet

Under året har följande aktivitetergenomförts: 

Datum

Aktivitet

Deltagare

9 januari

Månadsbryggning, Red Ale

5

6 februari

Månadsbryggning, California common

5

24 februari

Folkets Val

17

12 mars

Månadsbryggning, New England IPA

5

7 april

Helmaltsbryggning

4

7 april

Medlemsmöte

7

9 april

Månadsbryggning, Pale Ale

5

5 maj

 Månadsbryggning, Rökig Sommar Porter

5

9 juni

Sommarölsträff

15

18 juli

Ölets dag, studiebesök på Zeunerts, Old Oak

 

22 augusti

Ciderbryggning

3

10 september

Månadsbryggning, julöl

6

1 oktober

Månadsbryggning, julöl

5

28 oktober

Helmaltsbryggning

5

5 november

Månadsbryggning, stout

5

6 november

Månadsbryggning, stout

5

17 november

Vinterölsträffen

16

Marknadsföring

Vi fortsätter med att marknadsföra oss på hemsidan, Facebook och Instagram.

Samarbete

Vi fortsätter med att utveckla vårt samarbete med ABF, för studiecirklar,
Hagmans Hembryggningsbutik Sundsvall för förmånliga rabatter på
hembryggningsprodukter samt Old Oak.

Medlemmar

Vid årets slut hade föreningen 55 medlemmar 

  

Torbjörn Granqvist, ordförande                              Börje Karlsson, kassör

 

 

Gunilla Bergvall, sekreterare                                 Petter Lindberg, ledamot

 

 

 Lars Vesterlund, ledamot                                     Ann-Cathrine Danielsson, ledamot

 

0
0
0
s2sdefault