Förslag till stadgeändring

 

Nuvarande lydelse

§15 Regler för ändring av stadgarna  
För ändring av stadgar krävs beslut vid två på varandra följande allmänna möten, varav det ena ska vara ett årsmöte. Mötena ska hållas med minst 21 dagars mellanrum. Minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna måste tillstyrka beslut för att stadgeändring ska ske. 

 

Ny lydelse

För ändring av stadgar krävs beslut vid årsmötet.
Minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna måste tillstyrka beslut för att stadgeändring ska ske. 

 

0
0
0
s2sdefault